Hent inn anbud

Hent inn anbud

Disse rådene gjelder bare hvis man har større oppussingsprosjekter. Dette kan være å pusse opp et bad, kjøkkenet eller gjøre strukturelle endringer. Noen vil også foretrekke å bruke profesjonelle gjennom hele prosjektet, også for å male eller annet.

Så hvordan finner man den beste håndverkeren?

Be om anbud

Det første man må gjøre er å ringe rundt til håndverkere og høre om de er interessert i prosjektet. Det er da det gjelder å ha en god plan så man kan vise dette til håndverkerne. Du kan også bruke forskjellige anbudsplattformer på nettet. Her kan du legge inn en beskrivelse av jobben, så kan håndverkerne legge inn bud og vise interesse.

Må komme på befaring

Det kan være fristende å bare ta i mot et anbud som dumper inn i innboksen, spesielt hvis det er lavt. Men det er viktig at håndverkeren kommer på befaring, altså kommer på besøk til deg. Dette for å dobbeltsjekke målene du har oppgitt og for å se på rommene.

Det kan være at håndverkeren ser noe som du ikke gjør, noe som kan gjøre at prosjektet blir større, dyrere eller annet. Dette er lurt å få avgjort før man begynner.

Når håndverkeren har vært og sett på huset og diskutert prosjektet, så kan de komme med en mer konkret tilbakemelding og et konkret tilbud. Dette blir også et mer bindende tilbud ettersom man kan gå utifra at håndverkeren har en grei kunnskap om området og at det ikke skal være store overraskelser i selve prosjektet.

Be om attester

Husk å be om at håndverkeren viser til attester fra personer de har jobbet for før. Noen har også fått lov til å oppgi telefonnummeret til tidligere kunder. Dette er en ekstra sikkerhet fordi man kan snakke direkte med kunden og høre hvordan ble jobben utført, hva var bra og hva var mindre bra.

Bindende tilbud/fast pris/etc

Avhengig av hva slags jobb du skal ha utført, så skal håndverkeren kunne gi deg et bindende tilbud. Dette skal være detaljert så du vet hva som er inkludert og hva som er ekstra. Det skal også stå i dette tilbudet hva som er eventuelle ekstra utgifter.

Husk å be om at de beskriver detaljert hva tilbudet inkluderer og hva som ikke er inkludert. Dette hjelper å hindre uforutsette budsjett overskridelser og stygge overraskelser.

Legg inn en buffer

Selv den dyktigste og mest seriøse håndverkeren vil kunne støte på uforutsette problemer. Derfor er det viktig at du legger inn en viss buffer i budsjettet. Dette skal dekke prisendringer hos produsenten, problemer med gjennomføringen og annet.

Følg opp og vær interessert

Håndverkere jobber best alene, men det er viktig at du som oppdragsgiver også viser interesse i jobben de gjør. Sjekk daglig fremdriften og snakk jevnlig med håndverkeren for å forsikre deg om at prosjektet går på skinner.

Hvis du har flere håndverkere i sving samtidig så gjelder det å holde rede på hvem som jobber med hva og i hvilke rekkefølge jobben skal gjøres. På svært store prosjekter så kan det lønne seg å ha en prosjektleder som tar ansvaret for å sikre at de rette personene kommer til rett tid.

Ulempen er at en håndverker med denne rollen kan koste litt mer, men det kan være verdt det i lengden. Men uansett hva du velger å gjøre, så gjelder det å følge opp arbeiderne.